Avoin yo, Museologian perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
250 Euroa

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • on selvillä museologian ja heritologian tutkimustraditiosta sekä oppiaineen nykypäivän ajankohtaisista kysymyksistä,
  • tuntee museoiden roolin, merkityksen ja toimintatavat kulttuurisina instituutioina ja yhteiskunnallisina toimijoina,
  • tunnistaa museologian teoreettisia näkökulmia ja niiden käytännön sovellutuksia ja
  • osaa soveltaa opintojen antamia tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä.

Museologian perusopinnot ovat museoammattiin pätevöittävät erikoisopinnot (Valtioneuvoston asetus museoista 22.12.2005/1192 1 §).

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksytä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne suurimmaksi osaksi etäopiskellen.

Jyväskylän yliopiston museologia on oppiaine, jossa tarkastellaan yksilöiden ja yhteisöjen suhdetta ajallis-alueelliseen ympäristönsä. Museologiassa perehdytään erityisesti siihen, miten ihmiset ottavat sekä aineellisen että aineettoman ympäristönsä haltuun erilaisin keinoin: nimeämällä, määrittelemällä, suojelemalla, säilyttämällä ja muistelemalla. Museologisen tutkimuksen kohteina eivät ole pelkästään museot tai muut muistiorganisaatiot kuten arkistot tai kirjastot, vaan niiden taustalla vaikuttavat kulttuuriset tekijät kulttuuriperintö- ja muistiprosesseineen.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

  • MSLP010 Johdanto museologiaan (5 op)
  • MSLP024 Kokoelmatyö (6 op)
  • MSLP030 Museo ja yleisö (6 op)
  • MSLP040 Työssäoppiminen I (8 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot museologian perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • museologia
  • museologian perusopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi