Avoin yo, Musiikkipsykologia I, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
45 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä

  • kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen

  • hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset viivästymät).

  • hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä

  • kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä

  • kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Koulutuksen sisältö

Musiikin kehityspsykologia lapsuusvaiheessa. Musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkitykset lapsen kasvussa ja kehityksessä. Musiikin kehityspsykologia suhteessa musiikkiterapiaan. Musiikki havaintopsykologisena ilmiönä. Musiikin ja tunteiden välinen yhteys. Musiikin vaikutukset.

Lisätietoja

Opintojakso on osa musiikkiterapian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • musiikkiterapia
  • musiikkiterapian perusopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi