Avoin yo, Musiikkiterapian arviointi, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • selittää musiikkiterapia-arvioinnin tarkoituksen ja lähestymistapoja eri asetelmissa: asiakkaan tilanteen kartoittaminen, terapian soveltuvuuden arviointi ja tavoitteiden määrittely sekä terapian toimivuuden ja vaikutusten arviointi

  • vertailla arviointikäytänteitä eri kliinisissä kohderyhmissä ja konteksteissa

  • kuvata arviointimenetelmiä osana musiikkiterapian tutkimusta ja kliinisiä käytänteitä

  • hakeutua musiikkiterapia-arviointia koskevan uuden tiedon äärelle.

Koulutuksen sisältö

Musiikkiterapia-arvioinnin päämäärien ja lähestymistapojen esittelyä. Arviointimenetelmien esittelyä eri kohderyhmissä. Arviointimenetelmien käyttökuvauksia kliinisessä työssä ja tutkimustoiminnassa.

Lisätietoja

Opintojakso on osa musiikkiterapian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta sekä ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/musiikkiterapia

Avainsanat

  • musiikkiterapian aineopinnot
  • musiikkiterapia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi