Avoin yo, Musiikkiterapian perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
30 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
300 Euroa

Tavoite

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

 • luetella musiikkiterapian perusmenetelmät ja kuvailla musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
 • kuvata musiikin ja tunteiden välisiä yhteyksiä sekä selittää musiikin vaikutuksia havainto- ja kehityspsykologisena ilmiöinä
 • käyttää tiedonhakua taustatiedon löytämiseen
 • tunnistaa teoriatiedon ja kokemuksellisen toiminnan yhteyksiä
 • raportoida oppimastaan suullisesti ja kirjallisesti ja tuottaa pienimuotoisen tutkielman

Koulutuksen sisältö

Musiikkiterapian perus- ja aineopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle vankka teoreettinen, tutkimuksellinen ja kliininen perustietopohja musiikkiterapiasta. Opinnot perehdyttävät opiskelijaa myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Perus- ja aineopintojen tavoitteena on myös antaa musiikkiterapeuttista tietopohjaa ja käytännönkin valmiuksia sellaisille opiskelijoille, jotka hyödyntävät musiikkiterapiaopintojaan osana muuta työtä ilman tarvetta varsinaiseen musiikkiterapeutin kelpoisuuteen. Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto eivät järjestä musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa ammatillista koulutusta. Sen sijaan, kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta tarjoaa Jyväskylässä Eino Roiha instituutti. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston järjestämät opinnot (perus- ja aineopinnot) soveltuvat sellaisenaan pakollisiksi taustaopinnoiksi musiikkiterapeutin kelpoisuuteen johtavassa koulutuksessa (Eino Roiha Instituutti).

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot soveltuvat taustaopinnoiksi (osaksi kandidaattitasoista tutkintoa) Jyväskylän yliopiston järjestämään musiikkiterapian maisteriohjelmaan. Musiikkiterapian maisterin tutkinnosta on hyötyä myös käytännön työelämässä teoreettisen, tutkimuksellisen ja kliinisen erikoisasiantuntemuksen lisääntymisen myötä.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • MTEP011 Johdatus musiikkiterapiaan (5 op)
 • MTEP016 Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta (5 op)   
 • MTEP017 Musiikkiterapian erityismenetelmiä (5 op)
 • MTEP021 Musiikkipsykologia I (3 op)
 • MTEP1022 Musiikin kehityspsykologia (2 op)
 • MTEP032 Kokemuksellinen osuus (5 op
 • MTEP033 Kirjallinen työ (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot musiikkiterapian perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • musiikkiterapia
 • musiikkiterapian perusopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi