Avoin yo, Musiikkiterapian perusopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
375 Euroa

Tavoite

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

 •  luetella musiikkiterapian perusmenetelmät ja kuvailla musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
 •  kuvata musiikin ja tunteiden välisiä yhteyksiä sekä selittää musiikin vaikutuksia havainto- ja kehityspsykologisena ilmiöinä
 •  käyttää tiedonhakua taustatiedon löytämiseen
 •  tunnistaa teoriatiedon ja kokemuksellisen toiminnan yhteyksiä
 •  raportoida oppimastaan suullisesti ja kirjallisesti tuottaa pienimuotoisen tutkielman

Koulutuksen sisältö

Musiikkiterapian perusopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta ja itsenäisestä työskentelystä:

 • Musiikkiterapian perusmenetelmät ja musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
 • Musiikin ja tunteiden väliset yhteydet sekä musiikin vaikutukset havainto- ja kehityspsykologisina ilmiöinä
 • Tiedonhaku taustatiedon löytämiseen musiikin terapeuttisesta käytöstä ja musiikkiterapiasta
 • Teoriatiedon ja käytännön toiminnan yhteydet
 • Oppimisen raportointi suullisesti ja kirjallisesti ja pienimuotoinen tutkielma

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Musiikkiterapiatieto I

 • MTEP011 Johdatus musiikkiterapiaan (5 op)
 • MTEP016 Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta (5 op)
 • MTEP017 Musiikkiterapian erityismenetelmiä (5 op)

Musiikin vaikutukset I

 • MTEP1020 Musiikkipsykologia I (5 op)

Tutkijan taidot I

 • MTEP033 Kirjallinen työ (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot musiikkiterapian perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • musiikkiterapia
 • musiikkiterapian perusopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi