Avoin yo, Näyttöön perustuva terveydenhuolto, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
30,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson lopussa opiskelija:

  • osaa kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon käsitteet, periaatteet ja käytänteet
  • osaa arvioida olemassa olevan terveydenhuollon käyttöön soveltuvan tutkimustiedon määrää ja luotettavuutta
  • ymmärtää periaatteet siitä, miten tutkimusnäyttöä hyödynnetään käytännön työssä terveydenhuollossa

Koulutuksen sisältö

  • Erilaiset tutkimusasetelmat terveystieteissä
  • Tutkimusten laatukriteerien arviointi
  • Tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystieteiden aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi