Avoin yo, Näyttöön perustuva terveydenhuolto, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
45 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • osaa kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon käsitteet, periaatteet ja käytänteet

  • osaa arvioida olemassa olevan terveydenhuollon käyttöön soveltuvan tutkimustiedon luotettavuutta ja määrää sekä osaa tulkita tutkimusten keskeisiä tuloksia

  • osaa esittää ja perustella arvionsa kvantitatiivisten tutkimusten metodologisesta laadusta ja tutkimustiedon näytön asteesta

  • ymmärtää periaatteet siitä, miten tutkimusnäyttöä hyödynnetään käytännön työssä terveydenhuollossa

Koulutuksen sisältö

  • Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittyminen ja sen keskeiset periaatteet ja prosessit.

  • Kokeelliset ja epidemiologiset tutkimusasetelmat terveystieteissä sekä niiden vahvuudet ja heikkoudet.

  • Kvantitatiivisten tutkimusten luotettavuuden arviointi.

  • Tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön.

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystieteiden aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi