Avoin yo, Orgaanisen kemian perusteet , lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
6 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
90 Euroa

Tavoite

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Osaa piirtää ja tunnistaa orgaanisia yhdisteitä sekä hahmottaa yhdisteiden 3-ulotteisuutta (stereokemiaa) ja tuntee isomeriatyypit.
 • Osaa nimetä yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä.
 • Tunnistaa tavallisimmat funktionaaliset ryhmät ja niiden perusreaktiot sekä pystyy arvioimaan yhdisteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia.
 • Osaa soveltaa opittuja asioita yksinkertaisten synteesien suunnittelussa.

Työelämätaidot:

 • Aikataulutus, ajanhallinta.
 • Tieteellisen ajattelun perusteita.
 • Harjaantuu luonnontieteeseen perustuvan vieraskielisen tekstin (kirja) käytössä.

 

Koulutuksen sisältö

 • Orgaanisten yhdisteiden rakenteet, sidokset ja niiden piirtäminen.
 • Molekyylien avaruudelliseen rakenteeseen ja reaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät.
 • Konjugaatio-, resonanssi- ja aromaattisuuskäsitteet.
 • Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteita, kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien arviointia. Tyypillisimmät kemialliset reaktiot seuraavista yhdisteryhmistä: alkaanit, alkeenit, alkyynit, alkyylihalidit, alkoholit, eetterit, epoksidit ja karboksyylihapot.

Lisätietoja

Opintojakso on osa kemian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia

Avainsanat

 • kemia
 • orgaaninen kemia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi