Avoin yo, Orientaatio jatkuvaan oppimiseen, lv. 2020 – 2021

Opintojen laajuus
1 opintopistettä
Opetustapa
Verkko-opiskelu
Opintomaksu
15,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää, mitä akateeminen opiskelu on ja millaisia taitoja se edellyttää

  • ymmärtää opintoihin sitoutumisen vaativan ajan ja osaa suhteuttaa sen omaan arkeensa

  • ymmärtää oman oppimisen reflektoinnin merkityksen, pystyy arvioimaan oppimistaan, opiskelutaitojaan ja voimavarojaan sekä kykenee näiden perusteella kehittämään itseään hyvinvoivana opiskelijana

  • oivaltaa jatkuvan oppimisen merkityksen yksilön elämässä ja osaamisen kehittämisessä. 

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen. 

Opintojaksolla opiskelija pohtii opiskelunsa pää- ja välitavoitteita sekä omaa motivaatiotaan. Lisäksi opiskelija tarkastelee omia opiskelutaitojaan sekä elämässään olevia voimavaroja ja haasteita, jotka edistävät tai saattavat estää opiskelua. Opintojakso sisältää oman toiminnan harjoituksia, joiden avulla opiskelija voi lisätä itsemyötätuntoaan ja minäpystyvyyden kokemustaan sekä oppia tekemään tietoisia, opintojaan edistäviä valintoja. Tavoitteena on, että opiskelijan pystyvyyden kokemus opintoihin kasvaa.

Lisäksi jakson aikana tutustutaan opiskelun keskeisiin tietojärjestelmiin ja tehdään ohjaustarvearvio. Tavoitteena on, että opiskelija uskaltaa tarttua opintoihin innostuneena, oppii hyödyntämään erilaisia välineitä ja kanavia edistääkseen opintojaan ja osaa hakea ohjausta ja neuvoa niitä tarvitessaan. 

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi