Avoin yo, Pedagoginen asiantuntijuus ja ammatillinen kehittyminen, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on syventänyt itsetuntemustaan, reflektointi- ja vuorovaikutustaitojaan
 • ymmärtää ryhmädynaamisia ilmiöitä
 • osaa arvioida työyhteisöä kehittyvänä organisaationa
 • kykenee edistämään työyhteisön hyvinvointia ja tunnistaa työsuojelun merkityksen
 • kykenee kehittämään pedagogista toimintaa työyhteisössä
 • ymmärtää ja kykenee edistämään pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä yksilö- ja yhteisötasolla
 • tiedostaa pedagogisen johtamisen perustehtävät ja haasteet varhaiskasvatustyössä
 • osaa jäsentää oman pedagogisen toimintansa perustana olevia kasvatusfilosofisia ja teoreettisia lähtökohtia sekä johtaa niistä omaa kasvatus- ja opetustyötä linjaavia ja ohjaavia periaatteita
 • hallitsee jatkuvan ammatillisen kehittymisen yksilö- ja työyhteisötasolla

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen etäopiskellen.

 • ryhmäilmiöt
 • työyhteisön hyvinvointi
 • työsuojelu
 • ammatillinen vuorovaikutus
 • pedagoginen asiantuntijuus
 • pedagoginen johtajuus ja laatu
 • kokonaisvaltainen pedagoginen ajattelu
 • oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen työyhteisössä

Lisätietoja

Opintojakso on osa varhaiskasvatustieteen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • varhaiskasvatustiede
 • kasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi