Avoin yo, Perheopintojen perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
250,00 Euroa

Tavoite

Perheopinnot välittävät opiskelijoille eri tieteenaloilla syntyvää ajankohtaista tietoa perheestä. Opinnot antavat välineitä ymmärtää perhettä sekä sen suhteita yhteiskuntaan ja yksilöön. Perheopintojen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee monitieteisen perhetutkimuksen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat

 • osaa tarkastella perhettä eri perheenjäsenten, perhekokonaisuuden ja yhteiskunnan näkökulmista

 • osaa jäsentää perheeseen liittyviä ilmiöitä käsitteellisesti ja teoreettisesti

 • tuntee uutta, suomalaista perhettä koskevaa tutkimustietoa ja pystyy liittämään sen ajankohtaiseen, perheestä käytävään keskusteluun

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Perheopinnot on aidosti monitieteinen opintokokonaisuus, joka välittää eri tieteenalojen ajankohtaista tietoa perheestä. Tule opiskelemaan perheopintoja, jos

 • työskentelet tai tulet työskentelemään perheiden kanssa
 • haluat tutkintoosi perheasiantuntemusta lisäävän sivuaineen
 • haluat oppia ymmärtämään paremmin perhettä: sen monimuotoisuutta, sisäisiä suhteita ja suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan

Perheopinnot sisältävät tutkimustietoa mm. erilaisista perheistä, perheen voimavaroista ja kriiseistä, vanhemmuudesta, isovanhemmuudesta tai perheestä osana yhteiskuntaa.Jyväskylän avoimessa yliopistossa perheopintoja toteuttavat kasvatustieteen, erityispedagogiikan, psykologian, yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja gerontologian opettajat. Lisäksi opintojaksojen asiantuntijoina käytetään Jyväskylän yliopiston perhetutkijoita. Paitsi ajankohtaista perhetietoa, perheopinnot tarjoavat siis myös mahdollisuuden arvioida eri tieteenalojen tapoja tuottaa sitä.

PERHEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

 • PEOP010 Johdatus perheopintoihin 5 op
 • PEOP020 Perhe ja yksilö 5 op
 • PEOP030 Perhe ja kasvatus 5 op
 • PEOP040 Perhe ja yhteiskunta 5 op
 • PEOP050 Valinnaiset perheopinnot 5 op

Johdatus perheopintoihin (PEOP010) on monitieteinen opintojakso, joka suositellaan suoritettavaksi perheopintojen alussa. Jakso johdattelee eri tieteiden perhetutkimukseen, perheen monimuotoisuuteen ja suomalaisen perheen kehityssuuntiin.

Perhe ja yksilö (PEOP020) -jaksossa perhettä tarkastellaan psykologian näkökulmasta. Tarkasteltavina ovat mm. lapsen kehitys perheessä, perheen vuorovaikutussuhteet sekä perheen ja parisuhteen voimavarat ja kriisit.

Perhe ja kasvatus (PEOP030) -jaksossa voi valita joko kasvatustieteen tai erityispedagogiikan vaihtoehdon. Molemmissa on pääteemana vanhemmuus. Erityispedagogiikan vaihtoehdossa tarkastellaan myös perheen ja ammattilaisten yhteistyötä.

Perhe ja yhteiskunta (PEOP040) -opintojaksossa tutkitaan perheen ja suomalaisen yhteiskunnan suhdetta sekä perheen arkea yhteiskuntatieteiden (yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja sosiaalityön) näkökulmista. Miten yhteiskunnalliset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat perheeseen?

Valinnaisissa perheopinnoissa (PEOP050) voi valita joko psykologian, kasvatustieteen, erityispedagogiikan, yhteiskuntatieteiden tai gerontologian vaihtoehdon ja syventää valitsemaansa näkökulmaa perheestä.

Lisätietoja

Tarkat tiedot perheopintojen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • perheopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi