Avoin yo, Perheopintojen perusopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
375 Euroa

Tavoite

Perheopinnot välittävät opiskelijoille eri tieteenalojen ajankohtaista tietoa perheestä. Perheopintojen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee monitieteisen perhetutkimuksen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat
  • osaa tarkastella erilaisia perheitä, perhearkea, perhesuhteita ja perheen yhteistyösuhteita elämänkulun eri vaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa
  • osaa tarkastella perhettä historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa
  • tuntee suomalaista perhettä koskevaa tuoretta tutkimusta ja pystyy liittämään tutkimusten tuloksia ajankohtaiseen, perheestä käytävään keskusteluun
  • osaa etsiä, lukea ja arvioida perhettä koskevaa tutkimustietoa
  • osaa keskustella perhettä koskevista teemoista toisten opiskelijoiden kanssa
  • osaa työskennellä verkko-oppimisympäristöissä

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Perheopintojen perusopintokokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta:

PEOP0100 Moninainen perhe (5 op)
PEOP0200 Perhesuhteet (5 op)
PEOP0300 Perheen voimavarat ja tuki (5 op)
PEOP0400 Yhteiskunta ja perhe (5 op)
PEOP0500 Ajankohtainen perhetutkimus (5 op)

Moninainen perhe (PEOP0100) -opintojakso suositellaan suoritettavaksi perheopintojen alussa. Jakso johdattelee eri tieteiden perhetutkimukseen ja perhekäsitteisiin, perheen monimuotoisuuteen ja suomalaisen perheen kehityssuuntiin.

Perhesuhteet (PEOP0200) -opintojaksossa keskitytään perheen sisäisiin suhteisiin erilaisissa perheissä ja elämänkulun eri vaiheissa. Jaksossa käsitellään mm. parisuhdetta, vanhemmuutta, sisaruutta ja isovanhemmuutta.

Perheen voimavarat ja tuki (PEOP0300) -opintojaksossa perhettä tarkastellaan perhearjen ja erilaisten elämäntilanteiden näkökulmista. Tarkasteltavina ovat mm. vanhemmuus, perheen ja moniammatillisen tiimin yhteistyö, perheen voimavarat ja perheen tukeminen erityistilanteessa.

Yhteiskunta ja perhe (PEOP0400) -opintojaksossa tutkitaan perhettä historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa sekä sitä, miten yhteiskunnalliset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat perheeseen.

Ajankohtainen perhetutkimus (PEOP0500)-opintojaksossa perehdytään valinnaiseen, ajankohtaiseen perheteemaan tuoreen tutkimustiedon valossa.

Lisätietoja

Tarkat tiedot perheopintojen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • perheopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi