Avoin yo, Politiikka, kieli ja kulttuuri, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tuntee erityisesti Euroopan ja Pohjois-Amerikan poliittisen historian merkittävät tapahtumat, kriisit ja suuret kehityslinjat sekä niiden merkityksen 1700-luvun jälkipuoliskolta nykypäiviin
  • ymmärtää kulttuurin, kielen, materiaalisuuden, tilan ja liikkuvuuden merkityksen poliittisen historian tutkimuksessa
  • on perehtynyt kansainvälisten suhteiden historiaan erityisesti 1900-luvulla osalta
  • on perehtynyt poliittisen historian vertailevaan ja ylirajaiseen tutkimukseen
  • on tottunut lukemaan historian alan tutkimuskirjallisuutta vähintään suomeksi ja englanniksi
  • on harjoitellut poliittisen historian lähteiden kontekstointia ja analysointia
  • on harjaannuttanut ryhmätyötaitojaan sekä taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti

Koulutuksen sisältö

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään poliittisen historian ja kansainvälisten suhteiden suuriin kehityslinjoihin, kulttuurin ja kielen merkityksiin sekä vertailevaan tutkimukseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla läsnäolo sekä kirjalliset tehtävät ja kirjatentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjatentti.

Lisätietoja

Opintojakso on osa historian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • historia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi