Avoin yo, Psykiatrian perusteet, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
30 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä psykiatristen sairauksien päätyypit ja tavallisimmat hoito- ja kuntoutuskeinot

  • osaa psykiatrian alan peruskäsitteistön

  • osaa soveltaa psykiatrista tietämystä psykiatrisen musiikkiterapian kontekstiin

  • osaa käyttää psykiatrian alan tietolähteitä opinnoissaan ja mahdollisessa kliinisessä työssä/harjoittelussa.

 

Koulutuksen sisältö

Oppimistehtävä, joka ohjeistetaan opintojakson MTEA013 (Musiikkiterapian arviointi) yhteydessä.

Lisätietoja

Opintojakso on osa musiikkiterapian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta sekä ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/musiikkiterapia

Avainsanat

  • musiikkiterapian aineopinnot
  • musiikkiterapia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi