Avoin yo, Psykologian aineopinnot valinnaisina opintoina, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
525 Euroa

Tavoite

Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa perusteellisemmat tiedot psykologian keskeisistä osa-alueista erityisesti ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien näkökulmasta. Opiskelijalla on täydentävää tietoa yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta ja kehityksen konteksteista, käyttäytymiseen vaikuttavista biologisista järjestelmistä ja toiminnan häiriöiden vaikutuksesta käyttäytymiseen, persoonallisuuden käsitteiden välisistä yhtäläisyyksistä ja eroista, psyykkisiin häiriöihin liittyvistä keskeisistä oireista ja häiriöiden hoidosta, työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymyksistä sekä muista psykologisista erityiskysymyksistä.

Koulutuksen sisältö

Voit aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Sivuaineopiskelijoiden aineopintokokonaisuus on laajuudeltaan 35 op. Pakollisina suoritetaan opintojaksot PSYA110–PSYA151, yhteensä 25 op. Lisäksi valitaan opintojaksoista PSYA170, PSYA180, PSYA1901 yhteensä 10 opintopistettä.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • PSYA110 Kehityspsykologia II (5 op)
 • PSYA120 Neuropsykologia II (5 op)
 • PSYA130 Persoonallisuuspsykologia II (5 op)
 • PSYA140 Kliininen psykologia II (5 op)
 • PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II (5 op)

Vapaavalintaiset opinnot:

 • PSYA170 Kognitiivinen psykologia ja neurotiede II (5 op)
 • PSYA180 Geropsykologia (5 op)
 • PSYA1901 Psykologian erityisopinnot (5–20 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot psykologian aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • psykologia
 • persoonallisuuspsykologia
 • psykologian aineopinnot
 • kliininen psykologia
 • geropsykologia
 • työ- ja organisaatiopsykologia
 • kehityspsykologia
 • neuropsykologia
 • kognitiivinen psykologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi