Avoin yo, Psykologian perusopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
375 Euroa

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian peruskäsitteet, teoreettiset käsitejärjestelmät sekä psykologisen tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien perusteet. Opiskelijalla on perustietämys keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa, kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiasta ja tutkimuskohteista, persoonallisuuden keskeisistä teorioista ja mekanismeista sekä mielenterveyden lähestymistavoista ja psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyden häiriöitä. 

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Psykologian perusopinnot koostuvat viidestä saman laajuisesta opintojaksosta (á 5 op), yhteensä 25 opintopisteestä. Kunkin jakson kirjallisuuden lisäksi perusopintoihin sisältyvät luennot. Opetus järjestetään siten että opintokokonaisuus voidaan suorittaa yhden vuoden aikana.  

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

  • PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op)
  • PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op)
  • PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
  • PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)
  • PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot psykologian perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • psykologia
  • persoonallisuuspsykologia
  • kliininen psykologia
  • kehityspsykologia
  • neuropsykologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi