Avoin yo, Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 2, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  •  tietää ja tunnistaa ikääntymisen kannalta keskeiset psyykkistä toimintakykyä ja mielenterveyttä tukevat ja uhkaavat tekijät
  •  tunnistaa ja osaa kuvata myöhäisaikuisuudelle tyypillisen psyykkisen kehityksen piirteet ja ymmärtää vanhuuden merkityksen osana elämänkulkua
  •  ymmärtää kognitiivisten toimintojen muutokset normaalissa ja eteneviin sairauksiin liittyvissä tiloissa ja niitä koskevassa tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen. 

  • Psyykkinen toimintakyky, hyvinvointi ja mielenterveys; riskit ja suojaavat tekijät vanhuudessa
  • Psyykkinen kehitys elämänkulussa.
  • Ikääntyminen ja kognitio
  • Psyykkinen toimintakyky ja ikääntyminen; erityiskysymyksiä

 

* Opintojaksoon voi lisäksi sisältyä vuosittain vaihtuvia teemoja, jotka määrittyvät käytettävissä olevan asiantuntijuuden mukaan. Esimerkkejä teemoista: Yksinäisyys psykologisena ilmiönä, ajoterveys psyykkisenä kysymyksenä, mielenterveystaidot ja niitä edistäviä interventioita, ikääntyminen ja päihteiden ongelmakäyttö, omaishoitajuus.

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa gerontologian aineopintokokonaisuutta. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • gerontologia
  • vanhustyö
  • vanheneminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi