Avoin yo, Puheviestinnän perusteet, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
30 Euroa

Tavoite

Kurssin käytyään opiskelija

 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä

 • osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle

 • osaa suunnitella toimintaansa tavoitteellisesti erilaisten vuorovaikutustilanteiden mukaisesti

 • osaa reflektoida omaa toimintaansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

 • osaa arvioida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä

 • osaa työstää tieteellisen esityksen prosessimaisesti

 • pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita noudattaen. 

Koulutuksen sisältö

Vuorovaikutusosaamisen tarkastelu ja analysointi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tieteelliseen vuorovaikutukseen osallistuminen esiintymisen ja ryhmäviestinnän kontekstissa. Palautevuorovaikutuksen harjoittelu ja analysointi. Interpersonaalisten vuorovaikutussuhteiden tarkastelu.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-kieliopinnot/aidinkielen-viestintaopinnot

Avainsanat

 • äidinkielen viestintä
 • vuorovaikutustaidot
 • äidinkieli
 • vuorovaikutusosaaminen
 • puheviestintä

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi