Avoin yo, Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:

  • kuvailemaan, mitkä ovat rahoitusmarkkinoiden tehtävät kansantaloudessa ja ketkä toimivat niillä
  • selittämään, mitä raha on, mitkä ovat sen tehtävät ja kuinka sen tarjonta määräytyy sekä ymmärtää kuinka korot käyttäytyvät ja miten arvopapereiden hinta muodostuu
  • tietää keskuspankin, sääntelijöiden sekä makrovakausanalyysin rooli rahoitusmarkkinoilla.

Kurssin sisältö liittyy seuraaviin työelämävalmiuksiin (geneerisiin taitoihin):

  • Analyyttinen ja kriittinen ajattelu.
  • Politiikka-arviointi.

Koulutuksen sisältö

Yhteys YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin

Kurssi tukee ja painottaa vahvojen instituutioiden roolia rahoitusmarkkinoiden selkärankana ja talouskasvun taustalla.

Kurssi perehdyttää rahoitusmarkkinoiden tehtäviin, rahoitusinstituutioihin sekä rahan rooliin kansantaloudessa. Tarkastelun kohteena ovat mm. rahoitusinstituutioiden toiminta, rahoitusmarkkinoiden tasapaino, rahoitusinstrumenttien arvot ja korkojen määräytyminen.
Kurssilla käsitellään myös keskuspankin tehtäviä taloudessa, rahapolitiikan keinoja ja tavoitteita, rahoitusmarkkinoiden julkista sääntelyä ja valvontaa sekä makrovakausanalyysiä ja -politiikkaa. Kurssille pyritään kutsumaan vieraileviksi luennoitsijoiksi rahoitussektorilla työskenteleviä asiantuntijoita ja ekonomisteja.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet

Avainsanat

  • taloustiede
  • kansantalous

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi