Avoin yo, Ravitsemuksen erityiskysymykset ikääntyessä, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
45,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset
 • selittää ravitsemuksen merkityksen iäkkäiden ihmisten muistisairauksien ja aivoterveyden kannalta
 • tunnistaa erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset
 • tehdä ikääntyneen ravitsemustilan arvioinnin MNA:ta (Mini Nutritional Assessment-testi) käyttäen ja osaa arvioida ruokavalion energian ja proteiinin riittävyyttä ja ruokavalion laatua
 • hakea eri lähteistä asianmukaista tietoa ikääntyneiden ravitsemuksesta sekä hakea ja käyttää alan terveyskasvatusaineistoa ja ravitsemukseen liittyviä mittareita.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

 • Kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset

 • Ravitsemuksen merkitys muistisairauksien ennaltaehkäisyssä

 • Ravitsemus ja aivoterveys

 • Vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino

Lisätietoja

Opintojakso on osa gerontologian perusopintokokonaisuutta. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • gerontologia
 • vanhustyö
 • vanheneminen
 • ravitsemus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi