Avoin yo, S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot suomi toisena kielenä -alan kehityksestä
  • tuntee S2-tutkimuksen kehityslinjat suhteessa kansainväliseen toisen kielen oppimisen tutkimukseen
  • osaa arvioida ja vertailla S2-tutkimusta, sen metodeja, tuloksia ja johtopäätöksiä sekä suhteuttaa näitä S2-alan ja -tutkimuksen kehitykseen
  • näkee tutkimustiedon yhteydet käytännön opetustyöhön ja omaan ammatilliseen kehittymiseensä.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opintojaksolla opiskelija tutustuu S2-alan ja -tutkimuksen kehityslinjoihin sekä kahteen alan väitöskirjaan. Opintojakson keskeisiä näkökulmia ovat tutkimustiedon merkitys alan kehityksessä sekä sen sovellettavuus omassa työssä.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot
  • suomi toisena kielenä
  • suomi vieraana kielenä

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi