Avoin yo, Sanoista lauseiksi, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
4 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
60 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee suomen kielen morfologian ja syntaksin keskeisen terminologian ja osaa hyödyntää sitä kielen analysoinnissa
  • tuntee suomen kielen rakenteen perusasiat, kuten nominien ja verbien taivutuksen, sananmuodostuksen, eri sanaluokkien muodostamat lausekkeet, syntaktiset roolit ja lausetyypit
  • osaa käyttää kielitieteellisiä käsitteitä kuvatessaan suomen kielen rakennetta
  • ymmärtää kielen kuvauksen eri tasot ja niiden väliset yhteydet
  • ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kielen rakennetta.

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla perehdytään suomen kielen muoto- ja lauseopin perusteisiin. Teoriaopetuksen lisäksi opintojaksoon sisältyy käytännön harjoituksia.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen / suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kielen perusopinnot
  • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi