Avoin yo, Sisältöstrategia, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Pystyy tarkastelemaan organisaation sisällöntuotantoa erilaisista teoreettisista ja eettisistä näkökulmista 
 • On perehtynyt suostuttelun ja retoriikan teorioihin organisaation sisältöstrategian perustana 
 • Pystyy tunnistamaan tekijänoikeuksien säädöksiä, jotka liittyvät sisällöntuotantoon  

 • Tietää kuinka sisältöstrategia laaditaan ja toimitetaan kohdeyleisölle 

 • Osaa toteuttaa pienempiä sisällöntuotannon tehtäviä 

 • Pystyy viestimään selkeästi digitaalisissa ympäristöissä 

 • Osaa käyttää luovuutta erilaisissa tehtävissä 

 • Osaa antaa palautetta muille 

Koulutuksen sisältö

Tässä opintojaksossa tarkastellaan, kuinka organisaatiolle laaditaan sisältöstrategia. Opintojakson aikana opiskelijat laativat sisältöstrategian ja osallistuvat myös muihin käytännönläheisiin harjoituksiin, jotka liittyvät viestinnän johtamiseen ja (digitaaliseen) sisällöntuotantoon.

Lisätietoja

Opintojakso on osa markkinoinnin aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta.

Avainsanat

 • markkinointi
 • markkinoinnin johtaminen
 • johtaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi