Avoin yo, Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys eriarvoisuutta ja sosiaalisia ongelmia koskevasta teoriaperinteestä. Opiskelija kykenee analysoimaan yhteiskunnallisia eroja ja sosiaalisia ongelmia useasta näkökulmasta ja tuntee niitä koskevia tutkimuskeskusteluja. Hän osaa eritellä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä sekä yhteiskunnallisina ilmiöinä että inhimillisinä kokemuksina. Opintojakso antaa valmiuden soveltaa teoreettista tietoa yhteiskunnallisten ongelmien tarkasteluun sekä kehittää ongelmanratkaisutaitoja niin työelämässä kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Koulutuksen sisältö

Jaksolla tutustutaan keskeisiin sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta koskeviin teorioihin ja hahmotetaan sosiaalisten ongelmien luonnetta sekä eriarvoisuuden mekanismeja. Jaksolla perehdytään sosiaalisten ongelmien tutkimuksen keskeisiin suuntauksiin, niiden tapaan tarkastella tutkimuskohdettaan ja teorioiden soveltamiseen sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa.

Lisätietoja

Opintojakso on osa sosiaalityön aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo.

Avainsanat

  • sosiaalityö
  • sosiaaliala

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi