Avoin yo, Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opiskelija osaa jäsentää suomalaisen sosiaalihuollon, -palveluiden ja -turvan pääpiirteet, niiden keskinäiset suhteet ja paikan palvelujärjestelmän kokonaisuudessa. Hän osaa kuvata eri toimijoiden (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset) roolin sosiaalipalveluiden hallinnoinnissa, järjestämisessä ja tuottamisessa. Hän osaa tarkastella kansalaisten ja asiakkaiden oikeuksia ja osallisuutta kriittisesti. Hänellä on myös valmiudet sosiaalihuollon ja sosiaalipalveluiden muutosten kriittiseen tarkasteluun.

Koulutuksen sisältö

Jakso perehdyttää suomalaisen sosiaalihuollon, sosiaalipalveluiden ja sosiaaliturvan toimintakenttään ja siinä viime aikoina tapahtuneisiin ja näköpiirissä oleviin muutoksiin. Jaksolla tarkastellaan sekä kentän toimijoiden keskinäisiä suhteita että rajapintoja muihin työelämässä läheisiin toimialoihin. Painopiste on sosiaalihuollossa ja -palveluissa sekä palveluiden paikallisissa ja alueellisissa tuottamisen tavoissa. Kriittisenä näkökulmana ovat kansalaisen ja asiakkaan oikeudet ja osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet.

Lisätietoja

Opintojakso on osa sosiaalityön aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo.

Avainsanat

  • sosiaalityö
  • sosiaaliala

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi