Avoin yo, Sosiaalityön aineopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
60 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
600 Euroa

Tavoite

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tietää, mitä akateeminen ammatillinen sosiaalityö on. Opiskelija hallitsee oppialan peruskäsitteet sekä teoreettiset, ammatilliset ja tutkimukselliset perusteet. Opiskelija tuntee voimassa olevan suomalaisen sosiaalilainsäädännön perusteet ja hallinnolliset periaatteet sekä suomalaisen sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän osana eurooppalaista toimintaympäristöä.

Opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaaliset ongelmat ja niiden syntyprosessit sekä hallitsee tyypilliset interventiot sosiaalisiin ongelmiin. Opiskelija hallitsee vuorovaikutuksellisen auttamistyön eettiset ja metodiset perusteet sekä sosiaalityön yleisimmät ammatilliset työmenetelmät. Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida hankkimaansa tietoa työelämässä ja oppii esittämään ratkaisuja monimutkaisiin ja ennakoimattomiin käytännön ongelmatilanteisiin. Hän tuntee sosiaalitieteellisen ajattelun ja tutkimuksen perusteet. Opiskelija oppii muotoilemaan tieteellisesti perustellun tutkimusongelman sekä hallitsee tieteellisen ajattelun ja tieteellisten työskentelytapojen perusteet sekä hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja kirjoittamisen perustaidot.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ja suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Sosiaalityön aineopinnot koostuvat metodiopinnoista, tieteenalan sisältöopinnoista painottuen sosiaalityön toimintaympäristöön sekä asiantuntijuuteen ja ammatillisiin käytäntöihin, joiden yhteydessä suoritetaan käytännöt II –jakso, sekä myös kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma.

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Sosiaalityön toimintaympäristö 10 op

    STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus (5 op)
    STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op)

Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt 30 op

    STOA2002 Lapsi-, perhe- ja nuorisososiaalityön perusteet (5 op)
    STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet (5 op)
    STOA2004 Sosiaalioikeus (5 op)
    STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (5 op)
    STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II (10 op)

Tutkielmaopinnot 20 op

    YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)
    STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)
    STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot sosiaalityön aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo.

Avainsanat

  • sosiaalityö
  • sosiaaliala

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi