Avoin yo, Sosiaalityön käytännöt I, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opiskelija saa jaksolla käsityksen sosiaalialan toimintakentästä ja harjaantuu havainnoimaan sosiaalityön käytännön toimintaa. Opiskelija oppii tunnistamaan vaikeiden elämäntilanteiden merkityksiä sekä niiden tuottamien tuen tarpeiden lähtökohtia. Hän osaa hahmottaa sosiaalityön erilaisia toimintaympäristöjä ja kohdeilmiöitä suhteessa yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin. Opiskelija tunnistaa omia arvolähtökohtiaan ja hahmottaa sosiaalityön eettisiä arvoja ja ammatillisia periaatteita sekä ymmärtää tuen tarpeessa olevan ihmisen kohtaamisen ja hyvien vuorovaikutustaitojen merkityksen.

Koulutuksen sisältö

Kontaktiopetuksessa käsitellään sosiaalityön toimintakenttiä ja sosiaalityötä ammattina sekä rakennetaan omaa suhdetta niihin. Opiskelijat hankkivat itselleen paikan, jossa he perehtyvät sosiaalityöntekijöiden työhön ja havainnoivat sosiaalityön käytäntöjä 10 työpäivän ajan. Opiskelija laatii jaksosta teoreettis-empiirisen esseen, joka esitellään seminaarityöskentelyn aikana.

Lisätietoja

Opintojakso on osa sosiaalityön perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo.

Avainsanat

  • sosiaalityö

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi