Avoin yo, Sosiaalityön käytännöt II, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
10 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
150 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on sosiaalityöntekijän ammatissa toimimisen perusvalmiudet yhdistettynä alan toimintaympäristön tuntemukseen ja asiantuntijuuteen. Hän osaa analysoida asiakastilanteita ja arvioida tarpeelliset toimenpiteet sekä soveltaa sosiaalityön menetelmiä sekä yhdistää teoreettista ja käytännöllis-kokemuksellista tietoa. Opiskelija pystyy ottamaan vastamaan palautetta ja reflektoimaan ammatillista toimintaansa ja kehittymistään sosiaalityön asiantuntijana.

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla opiskelija harjoittelee sosiaalityöntekijänä ja sosiaalityön asiantuntijana toimimista, reflektoi omaa ammatillista identiteettiään ja suhdettaan ammatilliseen työskentelyyn ja etiikkaan.

Lisätietoja

Opintojakso on osa sosiaalityön aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo.

Avainsanat

  • sosiaalityö
  • sosiaaliala

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi