Avoin yo, Sosiaalityön perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
250 Euroa

Tavoite

Sosiaalityön perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalityön erityispiirteitä ja ymmärtää sosiaalityön suhdetta muihin yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija omaksuu peruslähtökohdat tutkimustiedon hyödyntämisestä ja tuottamisesta sekä ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmista. Opiskelija omaa perusvalmiudet jäsentää sosiaalityötä teoreettisesti ja empiirisesti sekä tuottaa tieteellisesti pätevää tekstiä.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Huomioi, että jaksoilla STOP1001 ja YFIP250 on aikaan sidottua työskentelyä verkossa.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot:

STOP1001 Sosiaalityön johdanto, 5 op
YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta, 5 op
YFIP1003 Yhteiskuntateoriat, 5 op
YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, 5 op
STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I, 5 op

Sosiaalityön opinnot johdattavat opiskelijan sosiaalityön peruskäsitteisiin, tutkimuskohteisiin, hyvinvointipalvelujen järjestelmiin sekä niiden yhteiskunnallisten ehtojen ymmärtämiseen. Lisäksi opinnot antavat valmiuksia jäsentää sosiaalityön käytäntöjä ja toimintaympäristöjä, sosiaalisia ongelmia sekä sosiaalityön suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalityön opetus on monitieteistä ja siinä sovelletaan yksilöä, perhettä ja auttamisjärjestelmiä koskevia teorioita ja tutkimustuloksia. Opiskeluun sisältyy myös sosiaalityöhön ja -ammatteihin tutustuttava käytännön harjoittelujakso.

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot sosiaalityön aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo.

Avainsanat

  • sosiaalityö
  • sosiaaliala

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi