Avoin yo, Sosiologian historia, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Jakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata sosiologian syntyyn vaikuttaneita tekijöitä
  • osaa kuvata sosiologiatieteen historiallisen kehityksen keskeisiä piirteitä
  • osaa keskeiset sosiologisen ajatteluperinteet
  • osaa kuvata suomalaisen sosiologian kehityksen

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opintojaksolla perehdytään sosiologian syntyyn vaikuttaneeseen kehitykseen, sosiologian ajatteluperinteisiin, erilaisiin sosiologian historiassa esiintyneisiin teoreettis-metodologisiin suuntauksiin ja niiden tapoihin eritellä yhteiskuntaa.

Lisätietoja

Opintojakso on osa yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen sosiologian opintosuunnan opintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

  • sosiaalitieteet
  • sosiologia
  • yhteiskuntatieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi