Avoin yo, Sukupuolihistoria, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • osaa tunnistaa sukupuolihistorian piiriin kuuluvat keskeiset näkökulmat ja tuntee alan tutkimusperinnettä
  • oppii kysymään, millaisissa tilanteissa sukupuolella on merkitystä
  • ymmärtää, että sukupuoli voi olla näkökulma, joka liittyy moniin muihin erotteluihin ja läpäisee monia tutkimusaiheita ja aikakausia
  • osaa tarkastella historiantutkimuksen lähteitä sukupuolen näkökulmasta
  • on harjaannuttanut taitoaan analysoida tietoa ja ajatella kriittisesti.

Koulutuksen sisältö

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sukupuolihistorian perusteisiin ja sukupuolen merkitykseen historiassa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla läsnäolo sekä kirjalliset tehtävät. Itsenäisessä työskentelyssä kirjatentti.

Lisätietoja

Opintojakso on osa historian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • historia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi