Avoin yo, Suomen kielen aineopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
32 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
320 Euroa

Tavoite

Suomen kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kielen ja sen käytön sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana
 • tuntee erilaisia kieliopin kuvauksia ja ymmärtää niiden kehityksen
 • hallitsee tekstintutkimuksen suuntauksia ja peruskäsitteitä sekä osaa käyttää käsitteitä analysoidessaan erityyppisiä tekstejä
 • osaa hakea, arvioida ja tuottaa tietoa kielen oppimisen ja opettamisen alalta
 • tuntee tutkimusprosessin vaiheita ja kielitieteellisiä tutkimusmenetelmiä
 • oppii kehittämään omaa osaamistaan.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne osittain etäopiskellen.

Suomen kielen opinnot tarjoavat monipuolisen kuvan suomen kielestä ja kielen merkityksestä ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Aineopintojen kaikille yhteisissä opintojaksoissa syvennetään suomen kielen rakenteen tuntemusta ja perehdytään kielemme historiaan, merkityksiin ja käyttötapoihin, kielitieteelliseen tekstintutkimukseen sekä kieleen sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä. Lisäksi valinnaisissa opinnoissa opettajalinjalla syvennytään niin äidinkielen kuin toisen ja vieraan kielen opettamiseen, oppimiseen ja tutkimukseen tai asiantuntijalinjalla harjoitellaan tekstitaitoja ja erikoistutaan nimistöntutkimukseen. Opintojen tavoitteena on laajentaa kokonaisvaltaisesti suomen kielen eri osa-alueiden tuntemusta. Lisäksi aineopinnoissa pyritään kehittämään ja syventämään sellaista teoreettista tietämystä ja sellaisia käytännön taitoja, joita tarvitaan erilaisissa kielen ja viestinnän asiantuntemusta vaativissa tehtävissä, kuten opettajan, toimittajan tai kääntäjän työssä.

Opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta opintojensa eri vaiheissa. Opintojen aluksi voidaan laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops). Yliopistonopettajat toimivat opinto-ohjaajina, ja opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta saa kunkin jakson opettajalta.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Kielitieto ja kielen rakenne (9 op)

 • SKIA215 Kielen kehitys 4 op
 • SKIA216 Kielioppien äärellä 5 op

Kieli ja yhteiskunta (4 op)

 • SKIA403 Kieli yhteisöllisenä ilmiönä 4 op

Suuntautumisopinnot (9 op)

 • SKIA602 Suomi toisena kielenä  4 op
 • SKIA607 Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opetukseen 5 op

Tutkinto-ohjelman yhteiset aineopinnot (5 op)

 • KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen 5 op

Valinnaiset opinnot (valitse 5 op)

 • SKIA303 Tekstintutkimus 5 op
 • SKIA304 Merkitysten äärellä 5 op
 • KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen 5 op

Lisätietoja

Tarkat tiedot suomen kielen aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • suomen kieli
 • suomen kielen aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi