Avoin yo, Suomen kielen aineopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
525 Euroa

Tavoite

Suomen kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 •  ymmärtää kielen dynaamisena ja vaihtelevana ilmiönä
 • hahmottaa kielenkäytön sosiaalisena ja kulttuurisena toiminana
 • osaa eritellä monikielistyvien yhteisöjen kielellisiä käytänteitä ja identiteettikysymyksiä
 • tuntee erilaisia kielikäsityksiä ja kieliopin kuvauksia sekä niiden kehitystä
 • tuntee valitsemansa erityisalan tutkimussuuntauksia ja peruskäsitteitä sekä osaa soveltaa niitä analysoidessaan erityyppisiä aineistoja
 • osaa hakea, arvioida, tuottaa ja soveltaa kielitieteellistä tietoa kielikoulutuksen tai kieliasiantuntijuuden tarpeisiin
 • tuntee tutkimusprosessin vaiheita ja kielitieteellisiä tutkimusmenetelmiä
 • hallitsee tieteellisen kirjoittamisen käytänteitä ja osaa kirjoittaa ohjatusti suppeahkon tutkielman.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne osittain etäopiskellen.

Suomen kielen aineopinnoissa tarkastellaan suomen kielen käyttöä, vaihtelua ja kehitystä osana yhteiskunnallisia muutosprosesseja. Kielellisiä ilmiöitä lähestytään tutkivalla otteella. Opinnot vahvistavat valmiuksia soveltaa kielitieteellistä tietoa kieliasiantuntijuuden tarpeisiin.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • SKIA2015 Kehittyvä kieli (5 op)
 • SKIA216 Kielioppien äärellä (5 op)
 • SKIA4003 Kieli muuttuvissa yhteisöissä (5 op)
 • SKIA602 Suomi toisena kielenä (5 op)
 • SKIA607 Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opettamiseen (5 op)
 • KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (5 op)

Valinnaiset opinnot:

 • KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen (5 op)
 • SKIA305 Asiantuntijan tekstitaidot (5 op)
 • SKIA3003 Tekstien ja tekstilajien tutkimus (5 op)
 • SKIA6009 Kielen omaksuminen (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot suomen kielen aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • suomen kieli
 • suomen kielen aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi