Avoin yo, Suomen kielen ilmiöt opetuksessa, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomen kielen ilmiöitä toisen kielen oppimisen ja opettamisen eri näkökulmista
  • osaa analysoida oppimistehtäviä eri näkökulmista
  • osaa laatia kielenoppimisen oppimateriaaleja
  • kykenee arvioimaan tuottamiensa oppimateriaalien soveltuvuutta erilaisiin oppimistilanteisiin ja erilaisille oppijoille
  • osaa tarkastella kielenoppimista erilaisissa monimuotoisissa ja monikielisissä oppimisympäristöissä niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin
  • ymmärtää kielenoppimisen sosiokulttuurista kontekstia.

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan suomen kielen ilmiöitä toisen kielen oppimisen ja opettamisen eri näkökulmista. Jaksolla analysoidaan ja harjoitellaan laatimaan erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisille oppijoille soveltuvia oppimateriaaleja. Kielenoppimista lähestytään monikielitietoisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta.

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot
  • suomi toisena kielenä
  • suomi vieraana kielenä

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi