Avoin yo, Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, kuinka kielitaito ja kielitieto otetaan haltuun käyttämällä kieltä eri tilanteissa ja ympäristöissä
  • ymmärtää oppijankielen kehittymisen dynaamisena, tilanteisena ja epälineaarisena prosessina
  • osaa havainnoida oppijankielen kehittymistä erilaisten kielenoppimiskäsitysten näkökulmasta
  • osaa tarkastella omaa opetustaan ja opetuskäytänteitään suhteessa erilaisiin kielenoppimisen tutkimuksen suuntauksiin
  • tunnistaa alan oppimateriaalien pedagogisia lähtökohtia.

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kielenoppimista dynaamisena ja käytössä kehittyvänä ilmiönä. Jaksolla havainnoidaan puhuttua ja kirjoitettua oppijankieltä sekä tutustutaan S2-oppimateriaaleihin. Oppijankieltä, oppimateriaaleja ja opetuskäytänteitä harjoitellaan tarkastelemaan erilaisten kielenoppimiskäsitysten valossa.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kielen perusopinnot
  • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi