Avoin yo, Suomen kielen perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
28 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
280 Euroa

Tavoite

Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa kirjoittaa ja analysoida eri tekstilajeja edustavia tekstejä
 • harjaantuu lukemaan ja kirjoittamaan opinnoissa tarvittavia tekstejä
 • tuntee keskeiset kielitieteelliset käsitteet ja pystyy niiden avulla analysoimaan suomen kielen rakennetta sekä sanojen ja tekstien merkitystä
 • hallitsee kielen- ja tekstinhuollon perusteet, osaa huoltaa tekstejä ja arvioida niitä tekstilajinsa edustajina
 • ymmärtää suomen kielen ja sen tutkimuksen monimuotoisuuden ja merkityksen kielen oppimisen ja opettamisen kannalta

Koulutuksen sisältö

Suomen kielen opinnot tarjoavat monipuolisen kuvan suomen kielestä ja kielen merkityksestä ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Opinnoissa tutustutaan suomen kielen rakenteisiin, merkityksiin ja käyttötapoihin erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä, teksteihin, kirjoittamiseen, lukemiseen ja vuorovaikutukseen. Lisäksi opinnot tarjoavat näkemystä suomen kielen muutoksista, asemasta ja tulevaisuudesta monikulttuuristuvassa maailmassamme.

Opinnot kehittävät erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Niissä perehdytään sellaiseen teoreettiseen tietoon ja suomen kielen tuntemukseen, jonka avulla opiskelijat pystyvät opettamaan suomea äidinkielenä ja toisena kielenä sekä toimimaan kielen ja viestinnän asiantuntijoina. Opiskelu kehittää myös kirjoittamisen, lukemisen ja vuorovaikutuksen taitoja, tiedon hallinnan, soveltamisen ja uuden tiedon tuottamisen taitoja sekä kykyä analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Tutkinto-ohjelman perusopinnot (7 op)

 •  KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen 2 op
 •  KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta 5 op

Kielitieto ja kielen rakenne (10 op)

 • SKIP203 Äänteistä puheeksi 3 op
 • SKIP204 Sanoista lauseiksi 4 op
 • SKIP205 Merkitysten äärellä 3 op

Tekstit ja tekstitaidot (9 op)

 • SKIP301 Tekstianalyysi 2 op
 • SKIP304 Akateemiset tekstitaidot 3
 • SKIP3035 Kielen ja tekstinhuolto 4 op

Kieli ja yhteiskunta (2 op)

 • SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset 2 op

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot suomen kielen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • suomen kielen perusopinnot
 • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi