Avoin yo, Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
525 Euroa

Tavoite

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää suomen kielen sekä oppijan monikielisyyden ja monilukutaidon merkityksen osallisuutta vahvistavana ja identiteettiä muovaavana voimavarana
 • tiedostaa toisen kielen oppimisprosessin yksilöllisyyden, jatkuvuuden ja tilanteisuuden
 • osaa analysoida suomen kieltä opittavana kielenä ja oppimisen välineenä eri kielitaustoista tulevien ja eri-ikäisten oppijoiden näkökulmasta
 • tunnistaa kielen roolin kaikessa oppimisessa ja osaa soveltaa kielitietoisen opetuksen periaatteita eri oppimisympäristöissä
 • tuntee suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -alan tutkimusta ja yhteiskunnallista merkitystä
 • tuntee toisen kielen oppimisen, opetuksen ja arvioinnin teorioita sekä osaa hyödyntää niitä opetus- ja arviointityössään
 • osaa arvioida ja kehittää työtään S2-opetuksen ajankohtaiset kehitysnäkymät huomioiden.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne osittain etäopiskellen.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnoissa perehdytään toisen kielen oppimiseen, opetukseen ja arviointiin tutkimuspohjaisesti. Lisäksi syvennytään kielitietoiseen koulutukseen. Keskeinen osa opintokokonaisuutta on oman opettajuuden reflektointi ja kehittäminen.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen (5 op)
 • STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita (5 op)
 • STKE111 Suomi opittavana kielenä (5 op)
 • STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa (5 op)
 • STKE129 Kielitietoinen koulutus (5 op)

Valitaan toinen:

 • STKE105 S2-opetukseen tutustuminen (5 op)
 • KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka (5 op)

Valitaan toinen:

 • STKE113 Kielitaidon erityiskysymyksiä (5 op)
 • STKE123 Suomen kielen taidon arviointi (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot
 • suomi toisena kielenä
 • suomi vieraana kielenä

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi