Avoin yo, Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
375 Euroa

Tavoite

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -oppimisen ja -opetuksen lähtökohtia ja tavoitteita sekä alan koulutuspoliittista asemaa
 • tuntee keskeiset kielitieteelliset käsitteet ja pystyy analysoimaan suomen kielen käyttöä, merkitystä ja muotoa myös oppimisen näkökulmasta
 • ymmärtää kielen merkityksen identiteetin rakentamisessa ja monikielistyvissä yhteisöissä
 • tuntee toisen kielen oppimisen tutkimuksen tärkeimmät näkökulmat ja suuntaukset
 • tuntee kielitietoisen opetuksen periaatteita
 • näkee kielen ja kielenkäytön tutkimuksen kohteena ja ymmärtää tutkimustiedon merkityksen oppimisen, opettamisen ja kieliasiantuntijuuden näkökulmasta.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne osittain etäopiskellen.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnoissa perehdytään sisältöihin, joita suomen kielen opettaja työssään tarvitsee. Näitä ovat suomen kieli käytön, merkityksen ja muodon sekä toisen kielen oppimisen näkökulmasta sekä kielen oppimisprosessi erilaisissa oppimisympäristöissä. Opinnoissa tarkastellaan myös suomen kielen ja sen oppimisen yhteiskunnallisia ja ideologisia sidoksia.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I (5 op)
 • SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II (5 op)
 • SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka (5 op)
 • STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen (5 op)
 • STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • suomen kielen perusopinnot
 • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi