Avoin yo, Suomi toisena kielenä, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
4 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
60 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee suomen kielen yleispiirteitä toisen kielen oppimisen kannalta
  • tuntee suomi toisena kielenä -opetuksen käytänteitä
  • tuntee suomen kielen taidon arvioinnin periaatteita ja käytänteitä
  • tuntee suomen kielen oppimisprosessin kulkua ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Koulutuksen sisältö

Kurssilla perehdytään suomen kielen oppimiseen ja opettamiseen toisena kielenä. Suomen kieltä opittavana kielenä sekä oppimisprosessin kulkua käydään läpi alan tutkimusten valossa. Suomi toisena kielenä -opetuksen lähtökohtiin ja käytänteisiin tututustutaan alan kielikursseilla. Kielitaidon arviointiin perehdytään sekä teorioiden, periaatteiden että käytänteiden kannalta.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kieli
  • suomen kielen aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi