Avoin yo, Suunnittelu ja arviointi terveystieteissä, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
6 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
90,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson lopussa opiskelija osaa

 • osaa kuvata terveysohjelmien suunnittelu- ja arviointiprosessiin liittyviä käsitteitä ja vaiheita
 • osaa laatia tarveanalyysin
 • tunnistaa terveyskäyttäytymisen muutosta välittäviä tekijöitä sekä osaa hyödyntää tietoa kohderyhmän segmentoinnissa
 • osaa käyttää kohderyhmän suunnitteluun osallistamisen menetelmiä
 • osaa kuvata ja arvioida terveyden edistämisen erilaisia lähestymistapoja ja keinoja

Koulutuksen sisältö

 • Systemaattinen terveysohjelmien suunnittelu ja arviointi
 • PRECEDE-PROCEED -malli
 • Tarveanalyysi
 • Terveyskäyttäytymisen muutosprosessi
 • Kohderyhmän osallistaminen suunnitteluun

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystieteiden aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi