Avoin yo, Svenska för ekonomer, samhällsvetare och filosofer & historiker, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
45 Euroa

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa viestiä pääosin ymmärrettävästi omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä
 • hallitsee riittävän oman alan ja yleiskielen sanaston rutiininomaisesta tilanteesta suoriutumiseen
 • löytää ja ymmärtää pääkohdat oman tieteenalansa tekstistä
 • ymmärtää yleistä sekä alakohtaista puhuttua ruotsia
 • osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman alansa tekstiä
 • osaa pitää suullisen alustuksen oman alan aiheesta
 • osaa ääntää ymmärrettävästi
 • osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on aloitteellinen
 • osaa varmistaa ymmärtäneensä keskustelua ja pyytää täsmennystä sanottuun
 • osaa hyödyntää kielellisiä ja sisällöllisiä apuvälineitä, kuten sanakirjoja, kielioppeja ja internetiä

Koulutuksen sisältö

XRUX000/900 Svenska (3 op) för ekonomer (XRUT002/902), samhällsvetare och filosofer (XRUY002/902) och historiker (XRUH003/903) eli kauppatieteiden, yhteiskuntatieteiden ja historian opiskelijoille tarkoitettu, Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi.

Sisältö:

 • arkipäivän viestintätilanteisiin ja alakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
 • oman alan ruotsinkieliseen sanastoon perehdyttäminen eri tietolähteiden avulla
 • oman suullisen alustuksen pitäminen ja kirjallisten esitysten laatiminen

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-kieliopinnot/kieliopinnot#ruotsi.

Avainsanat

 • ruotsi
 • ruotsin kieli

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi