Avoin yo, Svenska för..., lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
45 Euroa

Tavoite

Opintojakson käytyään opiskelija:

 •  osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä.
 •  osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen.
 •  hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
 •  ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia.
 •  osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä.
 •  osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.

Koulutuksen sisältö

XRUX000/900 Svenska för (oppiaineen nimi) (3 op) on eri oppiaineiden opiskelijoille tarkoitettu, Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi, joita järjestetään jokaiselle oppiaineelle erikseen.

Sisältö:

 • arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
 • perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
 •  suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä

  Kurssilla harjoiteltavat taidot:
 •  kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
 •  erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit
 •  keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
 •  erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
 •  referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta

  Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen):
 •  puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
 •  suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
 •  ääntäminen
 •  keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen).

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-kieliopinnot/kieliopinnot#ruotsi.

Avainsanat

 • ruotsi
 • ruotsin kieli

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi