Avoin yo, Taiteentutkimuksen perusteet, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kuvataiteen ja arkkitehtuurin tutkimuksen historialliset vaiheet ja tutkimusperinteet pääpiirteissään,
  • ymmärtää taiteentutkimuksen merkityksen ja mahdollisuudet nykypäivän globaalissa visuaalisessa ympäristössä,
  • hallitsee tiedonhankinnan perusteet ja
  • osaa noudattaa tieteellisen kirjoittamisen eettisiä periaatteita.

Koulutuksen sisältö

Tutustutaan kuvataiteen ja arkkitehtuurin tutkimushistoriaan ja nykytutkimukseen.

Lisätietoja

Opintojakso on osa taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot
  • taidekasvatus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi