Avoin yo, Taloussosiologia, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida taloussosiologian käsitteistöä, teorioita ja tutkimussuuntauksia ja kykenee sosiologian lähtökohdista ymmärtämään talouden toimintaa sekä osaa arvioida yhteiskunnan kehitystrendejä erikoisalan näkökulmista. 

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla käsitellään talouden ja työelämän sosiaalista ulottuvuutta. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat sosiaalisten verkostojen merkitys taloudessa ja työelämässä sekä sosiaalisten instituutioiden ja luottamuksen taloudellinen rooli.  

Lisätietoja

Opintojakso on osa yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen sosiologian opintosuunnan opintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

  • sosiaalitieteet
  • sosiologia
  • yhteiskuntatieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi