Avoin yo, Tekstianalyysi, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
30 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee tekstilingvistisen tutkimuksen lähtökohdat ja perusideat
  • osaa kuvata ja määritellä tekstintutkimuksen peruskäsitteitä, kuten tekstityyppi, tekstilaji, sidoksisuus, koheesio, koherenssi, teemaprogressio
  • osaa tehdä havaintoja teksteistä ja käyttää tekstilingvistiikan käsitteitä analysoidessaan tekstejä
  • ymmärtää, että kielen rakenteita ja kieliopillisia ilmiöitä voidaan tarkastella kokonaisten tekstien kannalta ja että ne vaikuttavat tekstien merkitykseen

Koulutuksen sisältö

Kurssilla perehdytään keskeisiin tekstilingvistiikan käsitteisiin ja harjoitellaan niiden soveltamista.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen / suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kielen perusopinnot
  • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi