Avoin yo, Tekstien ja tekstilajien tutkimus, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • eritellä kielitieteellisen tekstien tutkimuksen lähtökohtia
  • tunnistaa, että tekstit ovat usein multimodaalisia ja pohtia, miten niiden multimodaalisuus tulee ottaa analyysissa huomioon
  • tarkastella tekstejä suhteessa niiden tilanne- ja kulttuurisidonnaiseen luonteeseen
  • selittää, millä tavoin tekstejä voidaan tarkastella lajien ja lajiutumisen näkökulmasta
  • tarkastella tekstejä ja tekstilajeja niiden päämäärän, rakenteen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta
  • määritellä keskeisiä tekstien tutkimukseen liittyviä käsitteitä ja soveltaa niitä analysoidessaan erityyppisiä tekstejä
  • arvioida, millä tavoin tekstien ja tekstilajien tutkimusta voi hyödyntää työelämässä.

Koulutuksen sisältö

Opintojaksossa perehdytään kielitieteellisen tekstien ja tekstilajien tutkimuksen lähtökohtiin ja keskeisiin käsitteisiin, joita erityisesti suomen kielen tutkimuksessa on hyödynnetty. Tarkastellaan sekä kirjoitettuja, puhuttuja että multimodaalisia tekstejä ja pohditaan kielen ja muiden semioottisten resurssien suhdetta. Opintojaksossa luetaan tutkimusalaa käsittelevää tieteellistä kirjallisuutta ja tehdään harjoituksia, joissa muun muassa pohditaan keskeisiä käsitteitä ja analysoidaan erityyppisiä tekstiaineistoja.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kieli
  • suomen kielen aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi