Avoin yo, Tekstinhuolto ja tekstilingvistiikka, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella ja huoltaa kokonaisia tekstejä ja arvioida niitä tekstilajinsa edustajina
  • osaa toimittaa tekstejä, antaa niistä palautetta ja perustella omat ratkaisunsa
  • ymmärtää, että tekstinhuolto edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja asenteellista joustoa sekä valmiutta perehtyä tekstien aiheisiin
  • osaa määritellä tekstilingvistiikan peruskäsitteitä sekä käyttää niitä analysoidessaan tekstejä 
  • tuntee tekstilingvistisen tutkimuksen lähtökohdat ja perusideat.

Koulutuksen sisältö

Kurssilla huolletaan tekstejä ja niiden kieltä. Lisäksi perehdytään keskeisiin tekstilingvistiikan käsitteisiin (mm. tekstityyppi, tekstilaji, koheesio, koherenssi, informaatiorakenne) ja harjoitellaan niiden soveltamista. Teksteistä annetaan myös palautetta.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen / suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kielen perusopinnot
  • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi