Avoin yo, Tekstintutkimus, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kielitieteellisen tekstintutkimuksen lähtökohtia ja suuntauksia
  • ymmärtää tekstien kulttuuri- ja tilannesidonnaisen luonteen ja osaa tarkastella tekstejä suhteessa siihen
  • osaa määritellä tekstilajin ja rekisterin käsitteen ja selittää niiden taustalla olevia näkemyksiä kielestä ja tekstistä
  • hallitsee tekstintutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä analysoidessaan erityyppisiä, myös multimodaalisia, tekstejä.

Koulutuksen sisältö

Opintojaksossa perehdytään kielitieteellisen tekstintutkimuksen suuntauksiin, kuten tekstilaji- ja rekisterianalyysiin. Opintojaksossa luetaan tekstintutkimusta käsittelevää tieteellistä kirjallisuutta ja tehdään harjoituksia, joissa muun muassa pohditaan keskeisiä käsitteitä ja analysoidaan erityyppisiä tekstiaineistoja.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kieli
  • suomen kielen aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi