Avoin yo, Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opettamiseen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee keskeisimpiä pedagogisen kielitiedon, tekstitaitojen, monilukutaidon, lukemisen ja kirjoittamisen kuvausmalleja ja teorioita sekä kirjoittamistaitojen arviointimenetelmiä
  • ymmärtää edellisten merkityksen ja aseman äidinkielen opetuksessa
  • osaa selittää ja vertailla kuvausmalleja ja teorioita ja pohtia niiden vaikutusta siihen, miten äidinkieltä opitaan ja opetetaan
  • osaa soveltaa kielioppitietojaan äidinkielen opetuksessa, selittää yleistajuisesti keskeisiä käsitteitä ja vastata niitä koskeviin kysymyksiin
  • osaa laatia ja arvioida kielioppi-, lukemis- ja kirjoittamistehtäviä.

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla syvennytään tekstitaitojen teorioihin osana monilukutaitoa sekä näiden opettamisen ja arvioinnin menetelmiin. Lisäksi perehdytään pedagogisen kielitiedon periaatteisiin ja kielitietoiseen äidinkielen opetukseen.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kieli
  • suomen kielen aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi