Avoin yo, Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä I, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
30,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson lopussa opiskelija:

 • osaa selittää eri väestöryhmien terveyden edistämisen lähtökohtia ja niihin vaikuttavia tekijöitä
 • osaa kuvata eri väestöryhmien välisiä terveyseroja ja niiden sosiaalisia määrittäjiä
 • osaa määritellä terveyden edistämisen periaatteet, tehtävät ja sisältöalueet eri toimintaympäristöissä
 • osaa kuvata terveyden edistämistä ohjaavia säädöksiä

Koulutuksen sisältö

Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnot aloitetaan tällä opintojaksolla ja terveystieteiden perusopinnoissa opintojakso suoritetaan heti KTEP500 jakson jälkeen. Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Opintojakso sisältyy terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopintoihin, terveystieteiden perusopintoihin sekä liikunnan ja terveyden perusopintoihin.

 • Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnot aloitetaan tällä opintojaksolla.
 • Terveystieteiden perusopinnoissa opintojakso suoritetaan heti KTEP500 -jakson jälkeen.
 • Liikunnan ja terveyden perusopinnoissa opintojakso suositellaan suoritettavan opintojen alkuvaiheessa.

Sisältö:

 • Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen toimintaympäristöt
 • Eri väestöryhmien terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lähtökohdat ja tavoitteet
 • Väestön terveyserot ja niihin vaikuttavat sosiaaliset tekijät
 • Terveyden edistämistä ohjaavat säädökset ja ohjekirjeet kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystiedon monitieteistä opintokokonaisuutta sekä osa terveystieteiden perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieto , https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieteet

Avainsanat

 • terveyden edistäminen
 • terveystieto

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi